Tel. 021/467-901

066/67-42-000

Poliklinika Selecta

Bul. cara Lazara 79b, Novi Sad

Radnim danima: 08:30 - 20:00

Subotom: 09:00 - 13:00

Spontani pobačaj

Prof. dr Ljiljana Mladenović Segedi, Prof. dr Dimitrije Segedi

            Spontani pobačaj predstavlja spontani prekid trudnoće i gubitak ploda pre 24. nedelje trudnoće. Najčešće, u oko 80% slučajeva, dešava se u prvih 13. nedelja trudnoće .

10-25% svih klinički potvrđenih trudnoća završi se kao spontani pobačaj. Ako se uzmu u obzir i tzv. „biohemijske“ trudnoće onda stopa spontanih pobačaja iznosi 50-75%. Biohemijska trudnoća je trudnoća kod kojih se pobačaj desio neposredno posle implantacije tj. u vreme očekivane menstruacije ili nekoliko dana kasnije tako da žena misli da joj je menstruacija malo kasnila ili dobije menstruaciju na vreme i ni ne zna da je imala pobačaj. Mogu se potvrditi samo laboratorijski – pozitivnim nalazom beta hCGa u krvi ali se klinički ne mogu dokazati.

Ukoliko se sponatni pobačaj u prvom trimestru dešava 3 ili više puta zaredom govorimo o habitualnom pobačaju.

Uzroci i faktori rizika:

  • Hromozomske abnormalnosti ploda :

– 50-64% svih pobačaja u prvom trimestru trudnoće i oko 20% svih pobačaja drugog trimestra su uzrokovani različitim aberacijama hromozoma ploda.

  • Godine majke – šansa da zdrava žena u reproduktivnom periodu ima spontani pobačaj iznosi 15-20%

Starenjem se povećava šansa za nastanak spontanog pobačaja:

– Kod žena mlađih od 35 godina ona iznosi oko 15%

– Kod žena starosti 35-45 godina ona iznosi oko 20-35%

– Kod žena starosti preko 45 gdoina ona iznosi oko 50%

– Kod žene koja je već imala spontani pobačaj ona iznosi oko 25% (samo je blago povišen rizik u odnosu na žene koje nisu imale spontani pobačaj)

  • Anatomski poremećaji (15-30%)

– Urođene anomalije materice.

– Insuficijencija unutrašnjeg materičnog ušća.

– Intrauterine priraslice (Sy Ascherman).

– Miomi materice.

  • Endokrini poremećaji:

– Šećerna bolest majke
– Bolesti štitne žlezde
– Neadekvatna lutealna faza ili insuficijentno žuto telo

  • Infekcije
  • Sistemske bolesti majke:

sistemski lupus eritematodes, antifosfolipidni sindrom.

  • Navike i stil života: pušenje, korišćenje droge, prekomerno unošenje kafe (kofeina), malnutricija, izloženost zračenju ili toksičnim supstancama.
  • Psihološki faktori:

Faktori za koje nije dokazano da uzrokuju spontani pobačaj su rad van kuće u neprijatnom okruženju, naporan fizički rad ili naporno fizičko vežbanje.

Simptomi pobačaja i klinička slika

– krvarenje,

– bolovi u donjem delu trbuha,

– isticanje polodove vode u drugom trimestru,

– izlaženje delova posteljice i ploda iz vagine,

– iznenadni prestanak svih simptoma trudnoće.

Ovi se simptomi mogu javiti u raznim kombinacijama i biti različite jačine. Zbog toga je svako krvarenje u trudnoći znak koji obavezno treba razjasniti posetom ginekologu.

Vrste spontanog pobačaja:

Preteći pobačaj (Abortus imminens)

– postoji oskudno ili osrednje krvarenje koje može biti praćeno slabim bolovima u donjem delu trbuha. Grlić materice je zatvoren. Ultrazvučni pregledom konstatuje se vitalna trudnoća.

Započeti pobačaj (Abortus incipiens)

– postoji krvarenje koje je obilnije, bolovi u donjem delu trbuha, skraćen i dilatiran grlić materice.

Pobačaj u toku (Abortus in tractu)

– postoji krvarenje koje je obilnije, bolovi u donjem delu trbuha, skraćen i dilatiran grlić materice, vidi se ovularno tkivo u grliću

Inkompletan pobačaj (Abortus incompletus)

– postoji krvarenje, bolovi u donjem delu trbuha, skraćen i dilatiran grlić materice. Ultrazvučnim pregledom u materici se vidi zaostalo ovularno tkivo ali nema ploda.

 Kompletan pobačaj (Abortus completus)

– postoji krvarenje, bolovi u donjem delu trbuha, skraćen i dilatiran grlić materice. Ultrazvučnim pregledom u materici se ne vidi zaostalo ovularno tkivo ni plod..

Izostali pobačaj ( Missed abortion)

– O Missed abortion govorimo kada srce ploda prestane da kuca u materici a izostane ekspulzija mrtvog ploda iz materice.

– često ide asimptomatski kada se na redovnom pregledu ultrazvukom konstatuje da je srce ploda prestalo da kuca.

– nekada klinički liči na Abortus imminens. Pacijentkinja se zbog krvarenja i/ili bolova u donjem delu trbuha javi na pregled pa se konstatuje da je srce ploda prestalo da kuca

Septički pobačaj (Abortus spontaneus septicus)

– u retkim slučajevima spontani pobačaj može biti komplikovan infekcijom i tada kliničkom slikom pored krvarenja i bolova u donjem delu trbuha dominira povišena telesna temperatura. Infekcija obično počinje u materici i može dalje da se širi na okolne organe i vezivno tkivo male karlice dovodeći do nastanka pelpevoperoitonitisa, peritonitisa ili sepse. U teškim slučajevima može doći i do razvoja endotoksičnog šoka i diseminovane intravaskularne koagulacije (DIC-a).

Habitualni pobačaj (Abortus habitualis)

Ukoliko se sponatni pobačaj u prvom trimestru dešava 3 ili više puta zaredom govorimo o habitualnom pobačaju.

Anembrionalna trudnoća (Blighted ovum)

– nastaje kada nakon implantacije oplođenog jajašceta izostane razvoj ploda. Obično se ultrazvučnim pregledom kostatuje prisustvo gestacijskog meška sa/bez žumančane kesice ali bez vidljivog eha ploda.

Nestajući blizanac (Wanishing twin)

– trudnoća počne kao blizanačka a potom dođe do smrti i resorpcije jednog blizanca uz normalni razvoj drugog. U kliničkoj slici dominira krvarenje koje može biti praćeno bolovima u donjem delu trbuha.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, palpatornog ginekološkog nalaza, ultrazvučnog pregleda i biohemijskih analiza.

Terapija

Terapijski pristup zavisi od vrste spontanog pobačaja.

Ako se radi o pretećem ili započetom spontanom pobačaju pri čemu je krvarenje slabo do umereno i žena je motivisana da zadrži trudnoću glavna terapijska mera je mirovanje i pošteda od posla uz korišćenje progesteronskih preparata ukoliko ginekolog smatra da je to neophodno.

Kod pobačaja u toku kao i inkompletnog pobačaja te Missed abortion, Blighted ovum-a potrebno je hirurškim metodama prekinuti trudnoću (kiretaža materice).

Kod kompletnog pobačaja prethodno ultrazvučno potvrđene trudnoće nije neophodno primeniti bilo kakve terapijske mere.

Prevencija spontanog pobačaja

Pošto su hromozomske aberacije najčešći uzrok spontanih pobačaja ne može se mnogo uraditi u prevenciji.

Ono što možete uraditi da biste izneli trudnoću i porodili se u vreme očekivanog termina porođaja je da budete zdravi, da se zdravo ponašate i živite u zdravom okruženju.

To podrazumeva:

– vežbajte redovno,

– hranite se zdravo

– održavajte stalnu telesnu masu u granicama normalne uhranjenosti

– unosite svakodnevno folnu kiselinu

– nemojte pušiti, piti alkohol, uzimati drogu

– ograničite unos kafe

– ne izlažite se stresnim situacijama

Često uzrok spontanog pobačaja ostane nerazjašnjen i to remeti emocionalno zdravlje žene. Žena se teško pshihički i emocionalno oporavlja i teže odlučuje da ponovo ostane trudna. Veoma je važno da žena ostane u stalnoj emocionalnoj vezi sa partnerom i da ne prekida komunikaciju sa roditeljima, familijom, prijateljima kao i izabranim ginekologom, jer joj oni mogu pomoći da reši svoje psihičke i emocionalne probleme.

     Koliko dugo čekati posle spontanog pobačaja do nastanka nove trudnoće?

Vreme za novu trudnoću treba da odredite zajedno sa Vašim ginekologom. U principu preporučuje se period od 1-3 meseca.