Tel. 021/467-901

066/67-42-000

Poliklinika Selecta

Bul. cara Lazara 79b, Novi Sad

Radnim danima: 08:30 - 20:00

Subotom: 09:00 - 13:00

Biografija

Prof. dr Zoltan Horvat, specijalista opšte i vaskularne hirurgije

Rođen je u Novom Sadu.  Medicinski fakultet u Novom Sadu upisao je 1972 godine a diplomirao 1978. sa prosečnom ocenom 8,81.                                                                                                                   
Obavezan lekarski staž obavio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a potom položio stručni ispit za zvanje lekara opšte medicine.                                                                                                            
Nakon položenih svih ispita na magistarskim studijima završava i uspešno brani magistarski rad pod naslovom “Ranovaskularna hipertenzija” i stiče zvanje magistra medicinskih nauka.                     
Od 1. maja 1980. godine stalno zaposlen na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu  na udruženim Klinikama za hirurške bolesti i postaje asistent na predmetu Hirurgija sa ratnom hirurgijom.

1984. godine sa odličnim uspehom polaže Specijalistički ispit iz opšte hirurgije i postaje asistent na predmetu Hirurgija sa ratnom hirurgijom.


U periodu od 1984. do 1985. provodi 13 meseci u zapadnom Berlinu, kao stipendista Berlinskog Senata na univerzitetskoj Klinici “Steglitz” kod čuvenog profesora dr Rudolfa Heringa, predsednika udruženja hirurga Zapadne Nemačke.                                                                                                    
Specijalizira transplantaciju bubrega i vaskularnu hirurgiju.

  • Odmah po povratku u Novi Sad urađene su prve dve kadaverične transplantacije bubrega.
  • Sa mikrohirurškim timom uradio je prvu replantaciju podlaktice, a potom i drugu u svetu interreplantaciju šake i podlaktice.

Upisuje doktorske studije i prijavljuje doktorsku disertaciju pod naslovom “Recidiv u hirurgiji varikoznog sindroma” koju brani na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i stiče zvanje doktora medicinskih nauka.
Nakon položenog doktorata biran je u zvanje docenta, a potom u zvanje vanrednog i redovnog profesora.

Autor je brojnih radova iz oblasti hirurgije, monografija i udžbenika za studente medicine, specijalizante i subspecijaliste vaskularne hirurgije.

Član je Evropskog udruženja vaskularnih hirurga, član udruženja hirurga Srbije i član udruženja vaskularnih hirurga Srbije.

Govori mađarski i nemački jezik.

Adresa

Bul. cara Lazara 79b, Novi Sad

Kontakt

066/67-42-000, 021/467-901

Pošaljite mail

selecta.ns@gmail.com

All Rights Reserved. Developed By DizajnSajtova.rs