Tel. 021/467-901

066/67-42-000

Poliklinika Selecta

Bul. cara Lazara 79b, Novi Sad

Radnim danima: 08:30 - 20:00

Subotom: 09:00 - 13:00

Biografija

Prim. Dr Nenad Delibašić, neurolog i psihijatar

Rođen je 1951 godine u Kruševcu.

 

Diplomirao je na  Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

 

Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio je na Medicinskom fakultetu  u Novom Sadu sa odličnim uspehom.

 

 Zvanje Primarijus stekao je 2010 godine.

Ceo radni vek proveo je na Klinici za neurologiju KC Vojvodine.

 

U svom kliničkom radu posebno se angažovao u radu na ekstrapiramidalnim i degenerativnim oboljenjima nervnog sistema i obavljao posao načelnika Odeljenja za neurodegenerativne bolesti. Iz te oblasti objavio više radova u domaćim i stranim časopisima kao prvi autor ili koautor i održao veći broj predavanja u okviru  kontinuirane medicinske edukacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, kao i predavanja specijalistima i specijalizantima na Klinici za neurologiju.

 

Bio je  aktivan u radu i vođenju velikog broja pacijenata iz drugih oblastu neurologije.

Učestvovao je u međunarodnim studijama za ispitivanje lekova kao rukovodilac i učesnik studija.

Kao prvi autor ili koautor držao je predavanja na velikom broju domaćih i međunarodnih kongresa neurologije.

Bio je  član organizacionih komiteta na mnogim stručnim skupovima (kongresi,simpozijumi).

Sada radi kao konsultant u Poliklinici SELECTA u Novom Sadu.

Govori engleski jezik.

Adresa

Bul. cara Lazara 79b, Novi Sad

Kontakt

066/67-42-000, 021/467-901

Pošaljite mail

selecta.ns@gmail.com

All Rights Reserved. Developed By DizajnSajtova.rs