Tel. 021/467-901

066/67-42-000

Poliklinika Selecta

Bul. cara Lazara 79b, Novi Sad

Radnim danima: 08:30 - 20:00

Subotom: 09:00 - 13:00

Biografija

Prof. dr Miroslav Štajnic, internista, kardiolog

Rođen je 1948. godine u Novom Sadu gde je završio osnovnu školu  i gimnaziju.

 

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1973. godine 8,7.

 

Specijalistički ispit iz interne medicine  položio je 1982. godine sa odličnim uspehom.

 

Doktorsku disertaciju odbranio je na Medicinskom fakultetu univeziteta u Novom Sadu 1992. godine sa odličnim uspehom.

 

U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Interna medicina (kardiologija) izabran je 2003.godine.

 

Kao stipendista Francuske vlade boravio je godinu dana 1984/85. na usavršavanju u Parizu radeći u hemodinamskoj laboratoriji Kardiološke klinike Medicinskog fakulteta Pitie-Salpetriere.

 

Pred ispitnom komisijom 1985. godine u Parizu odbarnio je rad pod naslovom “Angiografske signifikantne koronarne stenoze bez pritisnog transstenotičnog gradijenta” i stekao zvanje stranog asistenta u oblasti kardiologije Medicinskog fakulteta Pitie-Salpetriere.

 

Radi osavremenjavanja postojećih i uvođenja novih dijagnostičkih procedura u hemodinamskoj obradi 1986.godine boravio je mesec dana u Univezitetskoj bolnici u Lozani a 1987. godine  proveo  dva meseca u Parizu u bolnici Necker usavršavajući hemodinamsku obradu urođenih srčanih mana.

 

Po pozivu 1993. godine boravio je šest meseci u bolnici Parly-Grand Chesnay u Parizu

usavršavajući se u interventnoj kariologiji.

 

Autor je poglavlja u 4 monografije i 2 knjige.Bio je saradnik u izradi 6 naučnoistraživačkih tema, kao i autor i koautor u preko 100 publikovanih naučnoistraživačka radova, od kojih je 5 u celosti objavljeno u stranim časopisima.

 

Član je udruženja kardiologa Srbije i Naučnog komiteta interventih kardiologa

Frankofonskih zemalja sa sedištem u Parizu.

 

Stručni je savetnik iz oblasti medicine za časopis NATIONAL  GEOGRAPHIC  SRBIJA.

 

Stalno radi u Poliklinici SELECTA u Novom Sadu.

 

Govori francuski i engleski jezik.

Adresa

Bul. cara Lazara 79b, Novi Sad

Kontakt

066/67-42-000, 021/467-901

Pošaljite mail

selecta.ns@gmail.com

All Rights Reserved. Developed By DizajnSajtova.rs