Tel. 021/467-901

066/67-42-000

Poliklinika Selecta

Bul. cara Lazara 79b, Novi Sad

Radnim danima: 08:30 - 20:00

Subotom: 09:00 - 13:00

Biografija

Dr Milorad Maletin, internista kardiolog

Neinvazivna angiologija, dopler krvnih sudova

 

            Dr Milorad Maletin rođen je u Somboru 1955 godine.

 

            Gimnaziju i Medicinski fakultet završio je u Novom Sadu (prosečna ocena 8).

            Posle obaveznog staža i položenog državnog ispita svoj rad započinje na Institutu za kardiovaskularne bolesti (IKVB) u  Sr.Kamenici  na Klinici  za kardiologiju gde je proveo ceo radni vek.

            Specijalistički ispit iz Interne medicine polaže 1992 godine sa odličnim uspehom, nakon kojeg nastavlja sa usavršavanjem iz kardiologije i polaže polaže subspecijalistički ispit iz kardiologije sa odličnim uspehom  i dobija zvanje internista kardiolog.

            Bio je dugogodišnji  šef  a potom načelnik Odeljenja za neinvazivnu kardiologiju i laboratorije za angiologiju.

            U svom  dugogodišnjem radu sa teškim pacijentima  na  IKVB stekao je bogato iskustvo u lečenju kardiovaskularnih bolesnika.Njegova oblast interesovanja je neinvazivna angiologija.

           

            Usavršavao se u zemlji i inostranstvu  iz neinvazivne kardiologije i   angiologije. Bio je mentor u više specijalističkih diplomskih radova.

            Učestvovao je na mnogim stručnim sastancima, kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu.

            Član je regionalnih, domaćih i inostranih stručnih udruženja.

             -Lekarska komora Vojvodine –Lekarska komora Srbije LKV-LKS

            -Društvo lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva DLV-SLD

            -Udruženje kardiologa Srbije-UKS

            -Evropskog udruženja kardiologa – ESC

            -Fellow of  European Society of Cardiology, FESC od 2002g.

            -Mediteranska asocijacija kardiologa i kardiohirurga –MACCS.

 

            Služi se engleskim jezikom.

Adresa

Bul. cara Lazara 79b, Novi Sad

Kontakt

066/67-42-000, 021/467-901

Pošaljite mail

selecta.ns@gmail.com

All Rights Reserved. Developed By DizajnSajtova.rs