Tel. 021/467-901

066/67-42-000

Poliklinika Selecta

Bul. cara Lazara 79b, Novi Sad

Radnim danima: 08:30 - 20:00

Subotom: 09:00 - 13:00

Biografija

Prof. dr Dimitrije Segedi, ginekolog-akušer.

Dimitrije Segedi rođen je 1946 godine u Tivtu.

Gimnaziju prirodno matematičkog smera završio je u Novom Sadu sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisao je 1965. godine a završio 1971 godine sa prosečnom ocenom 9.1. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je 1978 godine sa odličnim uspehom. Poslediplomske studije pohađao je i odbranio magistarski rad u Beogradu 1982 godine. Doktorsku disеrtaciju odbranio je 1987 godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

            Radio je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, u Novom Sadu na mestu načelnika Operativnog odeljenja.

            Za redovnog profesora izabran je 1999. godine.

            U okviru stručnog i naučnog usavršavanja boravio je 1978/79 godine u Berlinu na klinici Neukölln gde se usavršavao iz oblasti perinatalne medicine; Roterdamu 1985/86 godine na univerzitetskoj klinici Dijkzigt i onkološkom institutu Daniel den Hoed gde se usavršavao u radu sa laserom i završio kurs i seminar iz ginekološke onkologije; u toku 1986 boravio je kraće vreme u Lundu (Švedska) gde je završio seminar za rad sa laserom; dve nedelje u Berlinu na klinici Charite gde je završio seminar iz ginekološke urologije.

U okviru studijskih boravaka iste godine boravio je kraće vreme u Grazu, Würzburgu i Göttingenu.

U toku 1992/93 godine radio je deset meseci kao Oberarzt na operativnom odeljenju Ginekološke klinike u Göttingenu (SR Nemačka).

U toku 2000 godine boravio je nedelju dana u Budimpešti na klinici Szent Istvan na operativnom odeljenju.

U periodu 2001/2002 godine osam meseci u Zdravstvenom centru Bežanijska kosa (Beograd) gde se edukovao u oblasti lečenja oboljenja dojke.

 2002 godine u okviru evropske kontinuirane medicinske edukacije završio je napredni kurs u Budimpešti iz oblasti ginekološke onkologije.

 2004 godine bio je predavač po pozivu na seminaru koji je organizovala European School of Oncology u Beogradu.

 2006 godine studijski boravak u Tübingenu i Göttingenu.

2008. godine napredni kurs iz operativne onkologije u Budimpešti.

2009. Studijski boravak i usavršavanje iz endoskopskih operacija i operativne ginekologije u trajanju od 11 dana na univerzitetskoj klinici Tel Hashomer u Tel Avivu.

2010. Završio je više i napredne kurseve iz oblasti ginekoloških laparoskopskih operacija.

 

            Bio je mentor u 2 magistarska rada i 5 doktorskih disertacija.

 

            Učestvovao je u 8 višegodišnjih naučno-istraživačkih projekata od čega je u 4 bio rukovodilac. Takođe je bio i rukovodilac jednog višegodišnjeg međunarodnog projekta iz oblasti planiranja porodice.

            Organizator je 6 simpozijuma i kongresa, kao i 3 seminara iz oblasti ginekologije i akušerstva.

            Stalni je predavač Škole za kolposkopiju i patologiju donjeg genitalnog trakta u Beogradu.

            Objavio je 93 naučno stručna rada i poglavlja u udžbenicima i monografijama i snimio tri video filma.

            Bio je stalni član Sudsko medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 18 godina.

            Pet godina je bio konsultant ADF (USAID) u Vojvodini za oblast zdravstva.

            Bio je predsednik Radne grupe za izradu Nacionalnog programa za prevenciju (i skrining)  karcinoma grlića materice u Srbiji.

            Bio je član predsedništva Srpskog Lekarskog Društva, podružnice Novi Sad, sekretar i član Predsedništva Ginekološko akušerske sekcije Srbije, kao i predsednik Udruženja za ginekološku urologiju Jugoslavije.

            Sada obavlja funkciju sudije Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbije.

            Stalno je zaposlen i radi u Poliklinici SELECTA u Novom Sadu.

            Konsultant je i operiše u dve privatne bolnice u Novom Sadu.

           

Govori nemački i engleski jezik.

Adresa

Bul. cara Lazara 79b, Novi Sad

Kontakt

066/67-42-000, 021/467-901

Pošaljite mail

selecta.ns@gmail.com

All Rights Reserved. Developed By DizajnSajtova.rs