KARCINOM PROSTATE I NJEGOVA DIJAGNOSTIKA

          Šta je kancer prostate?

Karcinom (zloćudni tumor) prostate je najčešći karcinom kod muškaraca. Otkrivanjem u ranijem stadijumu, kada je još uvek ograničen na prostatu, verovatnoća izlečenja je vrlo visoka.

Rak prostate je maligno obolenje prostate, organa koji gradi prsten oko uretre blizu mesta na kome ona ulazi u mokraćnu bešiku. Uretra je cev koji sprovodi urin iz mokraćne bešike u spoljašnju sredinu.

        Kako se otkriva rak prostate?

Kod većine muškaraca dijagnoza kancera prostate se postavlja nakon detekcije povišenih vrednosti PSA (prostate specifični antigen). Ređe, kancer prostate se dijagnostikuje nakon rektalnog pregleda prostate.

         Šta je PSA test?

        Specifični antigen prostate — PSA je protein koji proizvodi prostata, pa je samim tim i (PSA) tumorski marker. PSA test meri količinu PSA u uzorku krvi. Većina muškaraca sa kancerom prostate ima povišenu koncentraciju PSA-a, iako povišeni PSA nivo ne znači obavezno da muškarac ima rak. Pored toga, ne postoji PSA nivo pri kome je rizik od kancera prostate nepostojeći. Iako nije idealan, on je za sada najbolji marker karcinoma prostate u kliničkoj praksi.

PSA je u pozitivnoj korelaciji sa volumenom karcinoma i stepenom njegove rasprostranjenosti u telu.

Generalno govoreći, što je PSA viši, veće su i šanse da postoji rak prostate. Ipak, samo 30 procenata muškaraca sa povišenim PSA ima kancer prostate.

        Kome se preporučuje PSA test?

PSA treba da rade svi muškarci posle 50. godine, a oni kod kojih postoji pozitivna porodična anamneza o karcinomu prostate, posle 40. Ovo se preporučuje jer muškarci sa pozitivnom porodičnom anamnezom imaju znatno veći rizik od karcinoma prostate, te je potrebno da posle 40. godine rade redovne godišnje kontrole (PSA, digitorektalni pregled i transrektalni ehosonografski pregled – ultrazvuk).

         Kada se preporučuje PSA test?

PSA obavezno treba kontrolisati jednom godišnje, a u sumnjivim slučajevima na četiri ili šest meseci. Vreme uzimanja u toku dana nije bitno, a njegova vrednost se određuje u serumu (krvi) bolesnika. Važno je znati da pre određivanja nivoa PSA ne treba raditi digitorektalni i transrektalni pregled najmanje sedam dana, jer to dovodi do lažno pozitivnih vrednosti. Kod bolesnika sa histopatološki dokazanim karcinomom prostate koji su na androgenoj deprivacionoj terapiji, PSA je potrebno raditi na tri meseca. Kod bolesnika nakon radikalne hirurške terapije PSA se prati na šest meseci.

        Šta je biopsija prostate?

Biopsija prostate se preporučuje ako je rektalni pregled muškarca abnormalan (prostata je uvećana ili abnormalnog oblika), ili ako je rizik od kancera prostate povećan.

Biopsija se obično sprovodi u ambulanti. Pre intervencije, praktikuje se tretman antibioticima kako bi se smanjio rizik od infekcije tokom procedure. Pre biopsije obično nije potrebno prestati sa uzimanjem hrane ili pića. Muškarac se postavlja u fetalni položaj, leži na strani sa kolenima privučenim grudima. Proceduru radi urolog ili radiolog.

Pre biopsije nanosi se anestetski gel na rektum i/ili pacijentu daje injekcija lokalnog anestetika koji će otupeti osećaj bola u crevnom zidu. Ultrazvučna sonda (tanak štap) se uvodi u rektum kako bi se locirala prostata i navodila biopsija. Uređaj sa federom se koristi za brzo uzimanje cilindričnog parčeta tkiva prostate veličine 2.5 mm sa 20 mm; To se obično ponavlja 12 puta kako bi se uzeli uzorci tkiva sa cele prostate.

Procedura traje oko 15 minuta, a rezultati se obično dobijaju nakon nedelju dana.

        Da li je biopsija prostate bolna?

Većina muškaraca oseti blagu ili umerenu neprijatnost za vreme procedure; upotreba anestezije je obično smanjuje.

       Da li mogu nastati komplikacije od biopsije prostate?

       Nakon procedure može se osećati nadraženost rektuma ili perineuma. U rektumu može da se primeti krv, kao i u urinu (tokom nekoliko dana) ili u semenoj tečnosti (do nekoliko meseci). U retkim slučajevima dolazi do prevelikog krvarenja i neophodan je tretman (kauterizacija) krvnog suda u rektumu ili prostati. Druge komplikacije mogu da budu dugotrajna povišena temperatura ili infekcija prostate, što se obično tretira intravenskom primenom antibiotika.

      Ocenjivanje biopsije prostate

Ako je rak prisutan, određuju se količina kancera i agresivnost tumora (Glison rezultat).

Glison rezultati manji od 6 se obično smatraju niskom ocenom (dobro diferenciran).

Glison rezultati između 6 i 7 se smatraju srednjom ocenom.

Glison rezultati između 8 i 10 predstavljaju tumore visokog stepena (odnosno loše diferencirani).

          Da li je tumor prostate izlečiv?

Generalno, tumor ograničen na prostatu treba da bude izlečiv; mogućnost izlečenja se značajno smanjuje kada se kancer proširio na spoljašnju površinu prostate i ako je zahvatio kapsulu, napao semene vezikule ili metastazirao u limfne čvorove.

Dr Popov Paunel, specijalista urolog