FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Dr med. Tanja Grujić

 

 

 

 

 

 

 

KOREKCIJA LOŠEG DRŽANJA TELA KOD DECE I ODRASLIH

PREGLEDI SPORTISTA

BOLESTI KIČME, KUKOVA I KOLENA

POSLE PRELOMA

NAKON POVREDA MEKIH TKIVA

PREVENCIJA I TERAPIJA OSTEOPOROZE

FIZIJATRIJSKI PREGLED TRUDNICA I PORODILJA

KINEZITERAPIJSKI PROGRAM ZA PORODILJE

SMANJENJE BOLOVA U DONJEM DELU KIČME

NAKON UGRADNJE PROTEZE KUKOVA I KOLENA

NAKON MOŽDANOG UDARA

PSIHIČKO RASTEREĆENJE

BOLJI KVALITET SEKSUALNOG ŽIVOTA

 

Bol u leđima, bol u vratu, otežan hod, loše držanje tela kod dece i odraslih-korekcija, bol u leđima i nogama kod trudnica i porodilja, program vežbi za porodilje, bolesti kičme, kukova i kolena, vežbe posle preloma, vežbe posle povrede mišića, prevencija i terapija osteoporoze, vežbe nakon ugradnje proteze kuka i kolena, vežbe nakon moždanog udara, psihičko rasterećenje, bolji kvalitet seksualnog života.